Worldwide Church Of GodStichter Herbert W. Armstrong bouwde met geŽrfd geld van zijn rijke familie een heus media-imperium uit. Het begon met radio-uitzendingen in de Verenigde Staten, het eindigde met een half uur durende wekelijkse prediking in bijna ťlk land ter wereld : wie zag tijdens het zappen nooit 'The World Tomorrow' (Sky Channel) of 'Le Monde a Venir' (RTL-TVI). In deze uitzndingen deelde de Stichter zijn boeken en tijdschriften gratis uit, al drukte hij er wel vaak op dat een milde gift op zijn plaats zou zijn. Die 'milde giften' hebben de Worldwide Church of God intussen tot ťťn van de rijkste sekten ter wereld gemaakt, samen met de erfenissen die kerkleden aan de Kerk afstaan.

De W.C.God gelooft in het Oude Testament, waarop het Nieuwe Testament eigenlijk maar een bijlage was. Jezus Christus is dan wel de Zoon van God, maar Hij moest vooral niet denken dat Zijn aanwezigheid ook maar een fractie meer betekende dan die van (bij voorbeeld) Mozes in het Oude Testament. Alle Oudtestamentische wetten, die in feite bedoeld waren voor het volk IsraŽl, zijn dus ook geldig voor de W.C.God-leden. De Sabbat wordt dan ook streng gehouden, mťt alle regels en verplichtingen die eigen zijn aan de joden (die, net zoals de Worldwide Church of God, nog steeds eveneens Gods Volk zijn !).

Omdat Jezus zijn werk hier niet kon afmaken, en nogal boos is op de goddeloze gang van zaken in de wereld van vandaag de dag, komt hij binnenkort terug om van de aarde een paradijs te maken ! Iedereen die op die dag dus leeft, zal zomaar het paradijs kunnen binnenwandelen mits hij erkent dat Jezus de Zoon van God is. De leden van de W.C.God zelf blijven echter niet : zij gaan op die dag naar de hemel, om daar te regeren over de wereld als GELIJKEN aan Jezus.

Het gelijk-zijn aan Jezus komt voort uit de gedachte dat God niet een opperwezen is met 1 Zoon, maar een verzameling cellen waarvan elke gelovige -door bijbelvastheid en goede werken- deel van kan uitmaken. Op den duur word je dus gewoon zelf een stuk God. En dus evenwaardig aan Jezus, of toch bijna...

De leden van de W.C.God leven zeer werelds : behalve de Sabbat onthouden ze zich niets van het comfortabele dagelijkse leven. Het leven werd tenslotte niet gegeven om jezelf ongelukkig te maken door dogma's en verboden/verplichtingen. Zolang je niks onwettelijks doet ťn de Bijbelse geboden onderhoudt, ben je okee. Je leeft ook niet in een commune, maar je draagt wel 1 tiende van je inkomsten af aan de Kerk. Zoals het Oude Testament ook aan de joden voorschreef.

Sinds de dood van Herbert W. Armstrong, die jarenlang beweerde dat hij pertinent zou blijven leven tot aan Jezus' wederkomst, boert de kerk flink achteruit. Vele leden in Amerika zijn overgestapt naar de 'Philadelphia Trumpet' die zichzelf de ťchte opvolgers noemen van Herbert W. Armstrong. De hudige leiders van de W.C.God zetten echter door, en hoewel de centen voor wereldwijde televisieprogramma's op zijn (hoe minder leden hoe minder inkomsten uit de tienden van de inkomsten van die leden) blijft men het tijdschrift 'De Echte Waarheid' nog steeds verspreiden langs ongebruikelijke wegen : zo was het blad een tijdlang gratis beschikbaar in de supermarktketen 't Centrum !

De kerkleden zelf vinden het intussen welletjes, en mijden publieke belangstelling : zij zijn de uitverkorenen, en hebben het ťcht niet nodig dat er nog 'uitverkorenen' zouden bijkomen. Mocht God toch nog nieuwe potentiŽle leden zenden, dan zijn ze welkom maar niet van ganser harte. De Boodschap prediken doen ze nog wel zo nu en dan, maar dan enkel omdat het moet (bijbel MattheŁs 24 vers 24).

In BelgiŽ is het aantal kerkgemeenten teruggeleid tot ťťntje, namelijk in Brussel. Een officiŽle vertegenwoordiging heeft de Kerk nooit gehad in BelgiŽ, maar de Kerk in BelgiŽ wordt voorgezeten door een man die alle publieke belangstelling mijdt.

Zijn adres : H. Van Lerberghe Columbuslei 14, 2900 Schoten Telefoon : 03 658 70 33


BACK TO HOMEPAGE: