The Family (Children Of God)Door sektekenners omschreven als de 'meest totalitaire sekte in de westerse wereld' -hoewel hun actieterrein de laatste jaren fel werd uitgebreid naar Latijns-Amerika en Azië : de Children Of God, alias The Family Of Love, alias 'The Family'.

Stichter David Berg werd ooit uit de Anglicaanse kerk geschopt wegens zijn controversiële denkbeelden, en stichtte dus maar zijn eigen kerk. Het waren de woelige jaren zestig, waarin tieners op zoek waren naar een betere wereld van liefde en vrede. De boodschap van David Berg sloot daar nauw op aan : hij werd zowat de bezieler van de Jesus Movement die in de sixties in heel Europa en Amerika een relatief sukses maar vooral een grote bekendheid oogste.

Toen de revolutionaire ideeën van de sixties zowat uitgestorven leken, ging David Berg door : eerst liet hij zich Vader Mozes David nomen, naar analogie met de gelijknamige bijbelse figuren, daarna verzamelde hij overal waar hij kon jongeren uit de voormalige Jesus Movement bij elkaar en zette ze in communes oftewel 'leefgemeenschappen voor de Heer'.

Let wel : David Berg riep zichzelf nooit uit tot messias, de leer is en blijft die van Jezus Christus, maar dan in een nooit gehoorde interpretatie. Die interpretatie gaat ongeveer als volgt.

Deze wereld heeft zichzelf naar de verdoemenis geholpen, en Christus selecteert in deze tijd jonge mensen wier hart nog écht openstaat voor liefde en goedheid onder de mensen. Die jongeren verzamelt hij in communes waar ze leren bidden, werken en elkaar te 'bombarderen met liefde'. Geestelijk voedsel ontvingen ze via de Mozes David-brieven, die ook regelmatig in boekvorm werden verhandeld.

'Liefde' betekent volgens de Family dat iedereen het met iedereen mag doen, en wel zoveel mogelijk (om zoveel mogelijk bijkomende kindertjes van God te maken). De meisjes worden geacht voortbrengers te zijn van niéuwe Children Of God, en wie de fysieke vader is speelt daarbij geen rol : God is de vader, punt uit. Dus liefde, liefde en nog eens liefde... of is het niet eerder vrije seks ?

De wereld is aan zijn laatste dagen toe, de demonen zijn overal, vooral in je familie- en vriendenkring. Want zijn zij het niet die de Children of God een sékte noemen (terwijl ze juist door God zélf werden uitverkoren) ? Wel dan ! Maar hou je familie vanuit de verte nog te vriend, want de communes hebben het geld nodig dat die aan je stort én de erfenissen die je later ontvangt. Het is tenslotte niet hun geld of het jouwe, maar dat van Jezus ! En als straks de laatste dagen komen zal er een gloed van vuur en bombardementen over de aarde komen zoals nog nooit gezien... God roeit alles en iedereen uit, behalve de Family-leden die dan op een verschroeide aarde opnieuw kunnen beginnen als Adams en Eva's -maar dan zonder de fouten te maken die dit koppel maakte.

Sinds het overlijden van David Berg in 1994 worden de Mozes David-brieven herlezen en heruitgebracht, en zo nu en dan 'vindt' de huidige leider (een rock 'n roll gitarist !) nog ongeopende brieven van Mozes David die dan als nieuwe leerstellingen worden verkondigd.

De Children of God (of The Family) is een sekte die als de meest geïsoleerde wordt beschouwd : totale isolatie van je vrienden en familie, volledig loslaten van al je comfort en geld, en zéér regelmatige verhuispartijtjes waarbij communes van de ene naar de andere kant van de wereld bewegen. De sekte heeft ook geen officieel statuut, en BESTAAT dus zelfs officieel niet. Maar ze vinden wél nieuwe leden, de laatste drie jaar zelfs steeds meer. Via internet, via proselitisme op straat, of via het meisje dat je vanmorgen in je bed vond na een avondje uit en dat plotseling over God en Jezus begon te bazelen... In de grote discotheken van Brussel, Antwerpen en de kuststeden (vooral Oostende/Blankenberge) lopen steeds wel prachtige jonge mensen rond met een Boodschap.

Het adres in België : THE FAMILY, Postbus 131, 1040 Brussel Een écht adres bestaat niet, maar een commune bestaat wél in de buurt van de Antwerpse de Keyserlei en rondom het Brusselse Zuidstation.


BACK TO HOMEPAGE: