Rajneesh Instituut voor Tantra en Zen (Bhagwan / Osho)De Verlichte Meester uit India, Bhagwan Sree Rajneesh, is nooit geboren en nooit (in 1990) gestorven : hij bezocht slechts eventjes deze aardkloot... Bij zijn heengaan van deze aarde werd zijn naam veranderd in Osho, wat duidt op de absolute staat van verlichting.

De Bhagwanies geloven in een leven van meditatie en therapiën die de ziel zouden louteren, waardoor iedereen vroeg of laat zijn persoonlijke verlichting kan bereiken. Die is voor iedereen anders, want 'de waarheid' en 'de juiste godsdienst' bestaan niet. Bhagwan placht te zeggen 'dat jullie achter me aanhollen en mij jullie leraar noemen is jullie probleem, niet het mijne, voor mijn part hol je aan achter wie je wil'. Verder besprenkelde Bhagwan zijn leerlingen met een mengemloes van christelijke en hindoeistische waarheden : wil je geloven in een eeuwig leven in de hemel bij Jezus, prima ! Geloof je in een reďncarnatie door het Vedische multigodendom : prima ! Iedere goeroe, of het nu Jezus is, Mohammed, Krishna, Buddha of Bhagwan zélf is een manifestatie van het goddelijke dat eventjes de aarde bezoekt. Hierdoor laat God weten dat Hij dicht bij Zijn mensen wil staan.

Door een systeem van therapiën, die je zelf mag kiezen én betalen, leer je omgaan met je medemens, leer je je vragen en problemen oplossen, en leer je op die wijze een eeuwig wezen te worden ZONDER ego. Je ego zit altijd in de weg -gooi dŕt in de prullenbak, en je bent vrij. De therapiën en leringen kosten gemiddeld 40.000 frank per maand, want Bhagwan placht te zeggen 'godsdienst is een luxe-artikel dat niet iedereen zich kan permitteren'.

Sinds de dood van de Meester is de beweging er geen stap op achteruit gegaan : het organisatorsiche aspect verloopt dan wel een stuk moeilijker, maar de aanhangers zijn er nog steeds én vinden nog altijd nieuwe adepten. Daar wonen de meesten van in een commune met een perfecte taakverdeling, meditatie en het 'worshippen' (aanbidden) van Osho zelve. Banden met familie of vrienden worden niét doorbroken, integendeel, ze worden aangemoedigd al was het maar om ook hén het licht op deze manier te laten zien. Vele Osho-aanhangers zijn bekende mediafiguren, in onze streken gesymboliseerd door Ramses Shaffy. In de communes zélf geldt het 'heilige' principe van de vrije seks : liefde mag door geen enkel lid worden onthouden aan een ander lid, liefde dient altijd te worden gedeeld onder iedereen.

Het adres : Rajneesh Instituut voor Tantra en Zen Damplein 8, 2000 Antwerpen


BACK TO HOMEPAGE: