Make your own free website on Tripod.com
Scientology KerkScience-fiction cultauteur uit de sixties L. Ron Hubbard kreeg in de jaren zeventig zijn boeken niet meer aan de straatstenen kwijt, en kreeg de lumineuze ingeving een pseudo-'psychoanalytisch systeem' uit te denken waar Úchte psychologen nog jÓrenlang een kluif aan zouden hebben, waardoor hij het onderwerp in latere boeken kon blýjven uitspitten. Hij noemde het systeem 'Dianetics', en bouwde rondom de lezers van zijn boek en de gebruikers van zijn methoden zelfs een ware kerk uit (officieel erkend in de Verenigde Staten) : SCIENTOLOGY.

De geloofsregel is enkelvoudig Ún eenvoudig : de ziel is onsterfelijk en keert steeds weer terug. That's it. Maar de Goede God die ons deze onsterfelijke en re´ncarnerende ziel heeft geschonken, legt de mensheid wel ÚÚn plicht op : zichzelf volledig te 'clearen' en op deze wijze verlicht te worden. Alle abberaties vanuit opvoeding, maatschappij, werkomgeving, cultuur... dienen te worden uitgegraven en te worden vervangen door een nieuwe, sterke persoonlijkheid die in staat is alle dingen maar vooral alle andere mensen naar zijn hand te zetten. Het 'clearen' kan enkel gebeuren door de methode Dianetics.

Clearingsessies zijn eindeloos. Niemand geraakt ooit tot de volledige perfectie, en heeft daarom steeds meer clearing nodig. Mocht men toch de perfecte staat van helderheid hebben bereikt, dan nog ligt de maatschappij op de loer om andere waarden in je persoonlijkheid te steken -en moet je dus weer 'clear' worden.

Een clearingsessie door een pseudo-psycholoog van Scientology kost al gauw tussen de 6.000 en 30.000 frank, afhankelijk van de vraag hoe erg je beperkte persoonlijkheid eraan toe is. Om dit te bepalen worden, op straten, markten, bijeenkomsten waar veel mensen aanwezig zijn, gratis proefconsulten aangeboden : daar gaat men jouw psychische toestand na. En die is er (zonder uitzondering) altijd z˛ erg aan toe, dat je toch maar beter besluit naar een clearingsessie te komen... Na een aantal sessies word je ook uitgenodigd de kerkdiensten bij te wonen, al is dat geen absolute verplichting.

Scientology is een zeer apart geval. Het verandert weliswaar je persoonlijkheid, maar slechts zo drastisch als je zelf toestaat (als je het genoeg vindt, stop je er gewoon mee). De leden wonen ook niet in communes, maar zijn gewone mensen met een doordeweeks leven. Maar met nochtans een voldoende dikke geldbeugel om die sessies te kunnen blijven betalen. De vraag of Scientology nu een kerk is, een sekte, of gewoon een fijn uitgekiende manier om geld te verdienen, blijft dan ook open. In Duitsland bij voorbeeld worden leden van Scientology uit ambtelijke en openbare functies verwijderd, omdat hun 'nieuwe' persoonlijkheid vaak wordt aanzien als invloedrijk en desastreus tegenover de werkomgeving.

Het adres : Scientology Kerk v.z.w. 45A, Rue de l'Ecuyer, 1000 Brussel


BACK TO HOMEPAGE: