Make your own free website on Tripod.com
Christian ScienceDe in 1876 door Mary Baker-Eddy gestichte Christian Science Church heeft de ware boodschap van Christus, die door alle andere kerken wordt ontkend, opnieuw ontdekt en haar centrale leer -het niet bestaan van het kwade, de zonde en zelfs ziekten !- wordt uiteengezet in het boek dat gròter is dan de Bijbel (die overigens ook, in de tweede plaats, als heilig boek wordt beschouwd) : Wetenschap en Genezing met de Sleutel tot de Heilige Schrift.

Het geloof komt er kortweg op neer dat God een Geest is, en daar wij naar Zijn beeld zijn geschapen zijn wij ook énkel Geest. Het lichaam is slechts een tijdelijke illusie. Doordat de mens enkel Geest is, is hij onsterfelijk, is hij niét zondig, en kan hij niét ziek worden ! Het feit dat hij tòch ziek wordt ligt aan een gebrek aan kennis van de geschriften van Mevrouw Baker-Eddy. Ziekte is slechts een geloof, dat door het Ware Geloof kan worden genezen.

De Kerk brengt één van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften uit ter wereld : de Christian Science Monitor, die op voet van gelijkheid staat met uitgaven van Time/Life en dus ook algemeen even ernstig wordt genomen.

Het doel van de Kerk bestata erin de gehele mensheid te genezen, en op die wijze worden ook bijeenkomsten georganiseerd om 'leken' uit te nodigen de genezingen 'live' bij te wonen. De uitnodigingen staan in dag- en weekbladen, en worden door pamfletten uitgedeeld.

Het sektarische van Christian Science bestaat er niét in dat men een gedwongen leven leidt in een commune en alle banden losbreekt, maar dat men enkel geloof hecht aan het niet-materiële. Daardoor laten sommige leden vanzelf alle materiële welvaart los, om zich honderd procent te wijden aan de Goddelijke Leer.

Het adres : Vleurgaststeenweg 96, 1000 Brussel


BACK TO HOMEPAGE: