Make your own free website on Tripod.com
Verenigingskerk van Sun Yung MoonJezus Christus was de Messias van God, maar hij bakte er niks van. Hij liet zich zelfs aan een kruis nagelen, en zulke onzinnige dingen doet de Zoon van God nu eenmaal niet. Er was dus een nieuwe Messias nodig om de wereld van zijn zonden te bevrijden.

Die Messias heet Sun Yung Moon, een Koreaanse middenstander die zich verdiepte in christendom, hindoeisme, boeddhisme -en uit die leringen een eigen nieuwe leer samenstelde. Hij en hij alleen is de echte Vader van de mensheid, en samen met zijn vrouw zijn Zij jouw nieuwe gezin. Je oude gezin deugde trouwens niet, want ze hebben je niet gered in de naam van God.

Zo kom je in Moon's gemeenschap wonen, nadat je eerst afstand hebt gedaan van familie en vrienden, van al je bezittingen (de opbrengsten daarvan moeten tenslotte worden gebruikt om de wereld verder te redden) en van je erfenisrechten. Als je een echt goedbetaalde baan hebt mage je naar je werk blijven gaan, anders kun je maar beter boeken en 'roosjes' verkopen in treinstations en luchthavens. In deze boeken, en op de flap die aan de roosjes hangt, staan de Wijze Woorden van de Echte Vader.

Verder moet je weten dat deze verderfelijke wereld op zijn eind loopt, dat Vader er echter voor zorgt dat jij op de Dag des Oordeels niet zult omkomen, en méér zelfs : dat je sowieso nooit zult sterven. Indien er dan toch een communelid doodgaat wil dat alleen maar zeggen dat hij zich stiekem niét heeft gehouden aan Vaders instructies !

Die instructies bestaan uit een strak dagschema van gebed, zang, en lofprijzing tegenover Vader Moon, uit het verbod op roken en drinken (tenzij de geestverruimende brouwsels in de commune zélf), en uit het verbod op seks. Huwen mag wel, maar enkel in een massaceremonie op vooraf door dominee Moon vastgestelde datums.

Adres in België = Verenigingskerk 20, rue de Laken, 1000 Brussel Telefoon : 02 218 79 80


BACK TO HOMEPAGE: