Make your own free website on Tripod.com
Uw mogelijkheden vandaag:

Het is onmogelijk om voorbijgegane kansen opnieuw voor ogen te stellen, de trein van succes en sociale status is vertrokken en U zat er niet op.

Maar er rijdt een nieuwe trein, waarop U kunt springen en vooralsnog het respect en de status kunt bekomen die U verdient. Op deze snelle wijze bekomt U een bijzondere toegevoegde waarde voor uw verder bestaan op aarde.

Ons programma stelt U in de gelegenheid diverse dingen in het leven te bereiken: de diplomatieke status, de academische status, de kerkelijke status, en/of in het verlengde daarvan de officiele geloofsbrieven die uw leven een geheel nieuwe wending kunnen geven.

Ziehier de mogelijkheden die ik U vandaag aanbied. Volg deze links, en ontdek hoe U binnen afzienbare tijd naar de buitenwereld toe uw eigen waarde op de markt aanzienlijk kunt verhogen.

De toegevoegde waarden in uw leven:

De status van Priester of Bisschop.: Hier ontdekt U hoe U voortaan het kerkelijk respect van uw omgeving kunt afdwingen.


Dr. Kristiaan De Ley Ph. D.
Doctor of Philosophy in Socio-Economics
Trinity University, South-Dakota

U wordt een geheel ander mens.

Tijdens mijn doctoraatsresearch aan Trinity University (South-Dakota, universitair afstandsonderwijs) heb ik o.a. het verband kunnen vaststellen tussen regionale afkomst en het slaagpercentage in het leven van inwoners uit bepaalde werelddelen.

Hieruit bleek verrassend dat Belgen en Nederlanders niet a priori een hoger slaagpercentage kennen in het leven, ondanks hun residentie in de economisch beter begoede landen van Europa, dan de gemiddelde Afrikaan of Aziaat. De Belg en Nederlander ontvangt bij geboorte een aantal sociale mogelijkheden, welke in het latere leven ongebruikt blijven.

Het gevolg hiervan is dat talenten en individuele mogelijkheden niet alleen onvolledig (of niet) worden uitgebuit, doch tevens dat dit in een groter perspectief de groei van het eigen budget, en de macro-economische verhoudingen van het thuisland in vergelijking met de rest van de economische en sociale wereld in een trager tempo doet groeien dan de aangeboren mogelijkheden doen vermoeden.

Om deze reden heb ik dit programma tot bestaan geroepen: de UPGRADE van uw eigen leven.

U heeft mogelijkheden meegekregen, welke U niet kent doordat "het leven U de kansen niet gaf" maar vooral doordat U de bestaande kansen nooit aangreep.

Hoog tijd om daar vandaag verandering in te brengen!

powered by lycos Search: Tripod The Web