Make your own free website on Tripod.com
NAWOORD VAN DE AUTEURDe website die je zonet bezocht is een verzameling van persoonlijke indrukken, opgedaan tijdens de voorbije jaren waarin ik als tiener en jonge twintiger 'op zoek' ging naar mezelf. Katholiek opgevoed, was ik ervan overtuigd dat een Kerk met zovele miljarden aan kapitaal die toch dit geld enkel gebruikte tot verheerlijking van zichzelf, zonder er ook maar even aan te denken het aan de echte armen in de wereld uit te delen, niét de ware Kerk van God kon zijn. Een Paus die zich bovendien onfeilbaar achtte en op zijn buitenlandse reisjes met achterneven van Hitler op het balkon verscheen, kon nooit door God gezegend zijn om deze wereld een Boodschap te brengen...

Zo ging ik zoeken naar iets anders en beters, en liet graag m'n oren hangen naar de 'nieuwe waarheden' die me werden aangeboden door de Worldwide Church Of God, later ook Jehovah's Getuigen, Bhagwan en zelfs even de Children of God. Door op de uitnodigingen van deze gemeenschappen in te gaan, maar me er NOOIT mee te vereenzelvigen, deed ik indrukken op die geen boek of krantenartikel me ooit kon bijbrengen. Uiteindelijk heb ik me in 1990 laten herdopen binnen een gewone erkende protestantse kerk, hoewel de werking van de sekten me steeds vanop een redelijke afstand bleef boeien.

De website die je net bezocht is het eerste standaardwerkje in Vlaanderen over sekten op het internet. Het maakt alvast géén aanspraak op enige volledigheid : het geeft slechts een overzicht van de 'grote' sekten. Daarnaast zijn er nog tientallen kleinere, zoals Abrasax, de Vrienden van de Mens, de Rozekruisers... die elk in ons land hooguit enkele tientallen leden kennen en een zeer kleine impact hebben op potentiële bekeerlingen. Daardoor kunnen zij niet tippen aan de mediagenieke aandacht die de 'groten' oogsten, vooral van jongeren die (zoals ik was) op zoek zijn naar zichzelf of naar een levensdoel.

De teksten op de site zijn dus persoonlijke indrukken van binnenuit, het is géén Bijbellatijn en géén 'echte waarheid'. Anderen kunnen binnen deze zelfde gemeenschappen volstrekt andere indrukken opdoen, afhankelijk van wat ze zoeken of zélf willen geloven.

Het opstellen van deze site is louter bedoeld als informatie, vermits over het onderwerp in Vlaanderen welgeteld slechts twéé boeken in de handel zijn die bovendien niét de adressen en contactmogelijkheden van de sekten in Vlaanderen weergeven. Deze website doet dat wél, en geeft bovendien (door de links) de kans aan iedereen die deze stof gebruikt voor wélke reden dan ook, om de zaken ook eens te bekijken vanuit het standpunt van de sekten zélf. Die zich overigens absoluut géén sekte vinden.

Misschien hebben zij het wel aan het rechte eind, en wij niet : heeft ook de gevestigde Kerk geen communes (kloosters) met een gedwongen levensstijl ? Spant een Paus die een Bob Dylan-concert bezoekt òòk niet doelbewust de jongere generatie voor zijn heilige kar ? Hebben gevestigde katholieke (Opus Dei) of protestantse (Philadephia) kerken òòk niet de meeste kenmerken van een sekte ?

De waarheid hebben jij en ik niet in petto : die is voor iedereen anders. Moge jouw God jou zegenen in je zoektocht, maar bekijk éérst de dingen vanop afstand. Laat je niet meteen dopen of bombarderen tot aanhanger van de Ware Leraar : je hebt nog àlle tijd in je leven om beslissingen te nemen. Onderzoek op je gemakje alles, en leer daar dan uit om vooral jezelf te zijn. Wélke vrienden je ook wil hebben.

De auteur.


Contact informatie

Heb je commentaar of suggesties, ken je adressen van de genoemde sekten die intussen zouden gewijzigd zijn ? Heb je vragen over deze materie waar je zo meteen geen raad mee weet ?

Stuur gerust een e-mail, je bent verzekerd van een antwoord. Mailen doe je via de link hieronder.

Mailen naar de sekten-site

.....................................................................................................................................................

Deze website is NIET gekoppeld, uitgebaat of vergoed door een sekte, en propageert geen enkele (klassieke of sektarische) godsdienst. De tekst op de startpagina is ironisch bedoeld, en nodigt niét uit tot aansluiting bij een sekte.

De website is ook niét verbonden met de 'Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin' (V.V.P.G.)


BACK TO HOMEPAGE: